Nicci Gerard heeft een boek geschreven over haar dementerende vader.

Nicci Gerard heeft een boek geschreven over haar dementerende vader.

Nicci Gerard, de helft van het schrijversechtpaar Nicci French, heeft een boek over haar dementerende vader geschreven. De titel is: “Woorden schieten tekort” Het boek omschrijft wat er tijdens en na een ziekenhuisopname met haar vader gebeurde. Hij raakte verloren doordat hij te veel alleen was en zijn naasten er niet geregeld genoeg waren om hem verbonden met de wereld te houden. Nicci Gerard zegt dat ze dit niet wist en wel had willen weten. Daarom heeft ze dit boek geschreven en heeft zij een stichting in het leven geroepe; Johns campaign. Met deze stichting komt de schrijfster op voor de rechten van dementerenden en hun naasten.  Ze dringt aan op het belang van zorg voor elkaar en omzien naar elkaar, zeker naar ouderen en vooral dementerende ouderen.